Plattdütschet Ünnerhollungsprogramm mit "De Klönsnacker"

Galeriecafé am Lindenpark, Bergstraße 1 18057 Rostock

Nu hett sick dat all langsam rümspraken, dat in´n Lindenpark Café de Plattdütschen dor ein zünftig Programm maken.

Dat wier an´n 14. Februor so vull, dat de 1. Rum in´n Ingangsbereich mit besett´t wier. Ditmal makten Jürgen Wittmüß un Jens Anders

dat Programm ünner dat Motto: "Lütt Snack up Platt oewer Dit und Dat" . De Lüd hett dat sihr gefoll´n.

Fotos: Hermann Peters

Zurück